petak, 22 novembar 2019 11:14

Održana 38. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Strategiju protiv trgovine ljudima 2019 -2024. godine i prateći Akcioni plan za 2019.godinu.

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu, koje je usvojila Vlada Crne Gore, a pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Strategija za borbu protiv trgovine ljudima predstavlja nacionalnu politiku borbe protiv trgovine ljudima u predstojećem petogodišnjem periodu u oblastima: prevencije, zaštite žrtava, krivičnom gonjenju, kao i u oblastima partnerstva, koordinacije i međunarodne saradnje.

Odbor je utvrdio Program Jedanaestog zasijedanja „Ženskog parlamenta“, koje će biti održano 29. novembra t.g.i posvećeno razmatranju ostvarivanja prava žena u zemljama našeg regiona, sa akcentom na borbu protiv nasilja nad ženama i borbu protiv trgovine ljudima, u svijetlu zaključaka usvojenih na Konferenciji o borbi protiv trgovine ljudima, koja će biti održana 28. novembra u Podgorici, u saradnji sa NATO kancelarijom Specijalne predstavnice za žene, mir i bezbjednost i Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Sjednici je prisustvovao Željko Spalević, načelnik Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

U okviru tačke Tekuća pitanja, dogovorene su aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.