Print this page
ponedjeljak, 11 februar 2019 12:27

Održana 27. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

Odbor za rodnu ravnopravnost, na danas održanoj 27. sjednici, razmotrio je Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, u dijelu svoje nadležnosti.

Nakon rasprave, Odbor je, jednoglasno, podržao Predlog ovog zakona i predložio Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da usvoji Predlog  zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Odbor je konstatovao da je sjednica održana na Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci i podsjetio da se ovaj dan obilježava u cilju postizanja potpunog i jednakog pristupa i učešća žena i djevojčica u nauci, kako bi mogle da ostvare svoj puni potencijal kao naučnice i inovatorke i na taj način promovisale i jačale rodnu ravnopravnost.

Sjednici su prisustvovale: Slađana Pavlović, generalna direktorica  Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja, Slavojka Šuković, načelnica u Direktoratu za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja i dr Mevlida Gusinjac, generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja.

Galerija fotografija