srijeda, 28 novembar 2018 12:30

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost na Regionalnom forumu: Promocija implementacije Istanbulske Konvencije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Skoplje 27. i 28. novembar

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak govorila je na Regionalnom forumu: Promocija implementacije Istanbulske Konvencije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji je održan u Skoplju 27. i 28. novembra.

Predsjednica Odbora je govorila o primjeni Istanbulske konvencije u Crnoj Gori u okviru panela na temu "Regionalna implementacija Istanbulske konvencije: napredak i izazovi", tokom kojeg su dati odgovori na pitanja o ključnim aktivnostima koje su preduzete radi ubrzavanja implementacije Konvencije, o glavnim izazovima i dostignućima u ovom procesu nakon ratifikacije, iskustvu monitoringa GREVIO u podsticanju implementacije i zajedničkim naporima pri suočavanju sa izazovima sa kojima se zemlje sreću prilikom implementacije ove konvencije.

Regionalni forum organizuju Vlada Republike Makedonije, Savjet Evrope, Evropska komisija i UN WOMEN, u partnerstvu sa Evropskim ženskim lobijem. Forum se održava kao znak odavanja priznanja potvrđivanju ratifikacije Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), od strane Vlade Republike Makedonije.