utorak, 13 novembar 2018 11:10

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost sastala se danas sa predstavnicima Centra za romske inicijative - Nikšić

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa Fanom Delija, izvršnom koordinatorkom Centra za romske inicijative - Nikšić i Slavkom Milićem, predsjednikom savjetodavnog odbora  Centra za romske inicijative - Nikšić.

Tokom sastanka predstavljeni su izazovi sa kojima se Crna Gora suočava na sprječavanju dječjih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana, kao i podizanju svijesti o značaju iskorijenjivanja ovog društvenog fenomena. Prema podacima Centra za romske inicijative od 2015. do danas su u Crnoj Gori zabilježena 62 slučaja dječijih prisilnih brakova.

Predsjednica Odbora Nada Drobnjak naglasila je da Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore,  nastoji da afirmiše politiku antidiskriminacije, kao i aktivnosti koje daju podsticaj unaprjeđenju ukupnog položaja romske i egipćanske zajednice. Takođe, naglasila je da i dalje treba ulagati napor u podizanje svijesti o zabrani prisilnih i dječjih brakova, jer ugovoreni brakovi predstavljaju nasilje, iako se pokušavaju opravdati činjenicom da su dio romske tradicije, kao i da NVO Centar za romske inicijative i druge nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima već duže vrijeme ulažu napor da tu pojavu učine vidljivom i prekinu njeno višedecenijsko postojanje.

Centar za romske inicijative, u okviru projekta “Inicijativom do suzbijanja nametnute sudbine” koji je podržan kroz program De facto Development koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – FAKT, a finansijski je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori sprovodi niz aktivnosti na prevenciji i suzbijanju ugovorenih dječijih brakova. U okviru ovog projekta, Centar za romske inicijative angažovao je eksperta za oblast krivičnopravnih nauka, radi izrade analize zakonodavstva zemalja u okruženju i definisanja predloga rješenja za Crnu Goru.