petak, 09 novembar 2018 12:03

Predsjednica i članica Odbora za rodnu ravnopravnost na sastanku sa ekspertkinjom UN WOMEN-a

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i članica Odbora Branka Tanasijević, održale su sastanak sa ekspertkinjom UN WOMEN-a Sanjom Nikolin koja boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori radi prikupljanja informacija u okviru programa UN WOMEN-a o promovisanju rodno osjetljivih politika u Jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji.

Regionalni program pomaže nacionalnim i lokalnim vlastima da sprovode svoje obaveze vezane za rodnu ravnopravnost, kako bi se u potpunosti integrisao rodno osjetljivi budžet, te stekla odgovornost upravljanja i praćenja realizacije nacionalnog i lokalnog budžeta. Isti  program ima za cilj da razvije sposobnost svih relevantnih institucija da koriste rodnoosjetljivo budžetiranje kao jednu od bitnih alatki za ostvarivanje rodne ravnopravnosti.

Tokom sastanka razgovarano je o položaju žena u Crnoj Gori, njihovoj zastupljenosti u javnom i društvenom životu, ekonomskom osnaživanju žena i regionalnoj saradnji na polju unaprjeđenja rodne ravnopravnosti.

Sastanku su prisustvovale Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Senada Cikotić, saradnica u Odjeljenju za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.