četvrtak, 08 novembar 2018 14:58

Susret Drobnjak - Eriksen

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost održala sastanak sa predstavnikom norveškog Centra za integritet u sektoru odbrane - CIDS

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa Sveinom Eriksenom, vođom projekta koji se odnosi na izgradnju integriteta u sektoru odbrane, a koji realizuje norveški Centar za integritet u sektoru odbrane (CIDS) u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore.

Tokom sastanka razgovarano je o nivou ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori i Norveškoj, sa posebnim akcentom na rodnu ravnopravnost u sektoru bezbjednosti, kao i na, do sada, ostvarene rezultate projekta koji se realizuje.

Sastanku su prisustvovali i Biljana Dulović, koordinatorka za pitanja rodne ravnopravnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Rajko Radević, lokalni saradnik na projektu.