petak, 20 jul 2018 13:18

Održana 21. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Konsultativno saslušanje na temu „Praćenje sprovođenja Nacionalne strategije  održivog razvoja do 2030 godine, u skladu sa Ciljem 5. Strategije održivog razvoja Generalne Skupštine UN-a iz 2015. godine.”

Na današnjoj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održano je konsultativno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića, na temu „Praćenje sprovođenja Nacionalne strategije  održivog razvoja do 2030 godine, u skladu sa Ciljem 5. Strategije održivog razvoja Generalne Skupštine UN-a iz 2015. godine.”

Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine (NSOR) predstavlja dugoročnu razvojnu strategiju Crne Gore kojom se definišu rješenja za održivo upravljanje sa četiri grupe nacionalnih resursa: ljudskim, društvenim, prirodnim i ekonomskim, kao prioritet ukupnog održivog razvoja crnogorskog društva. Crna Gora je među prvim državama u potpunosti prihvatila i u nacionalni sistem integrisala zahtjeve Ujedinjenih nacija utvrđene Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine.

U okviru Cilja 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice, teži se postizanju niza konkretnih ciljeva: eliminisati sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima, i seksualnu i druge oblike eksploatacije; eliminisati sve štetne prakse kao što su dječiji, rani i nasilni brakovi i sakaćenje ženskih genitalija; obezbijediti da žene u potpunosti i efektivno učestvuju i imaju jednake mogućnosti za rukovođenje na svim nivoima donošenja odluka u političkom, privrednom i javnom životu; sprovesti reforme kako bi žene dobile jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i ostalim oblicima svojine, finansijskim uslugama, nasledstvu i prirodnim resursima, u skladu sa nacionalnim zakonima; povećati upotrebu inovativnih tehnologija, posebno informacionih i komunikacionih tehnologija, kako bi se promovisalo osnaživanje žena; usvojiti i osnažiti dobru politiku i izvršno zakonodavstvo za promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica na svim nivoima.

Tokom diskusije, konstatovano je da je neophodno svih 17 Ciljeva održivog razvoja razmatrati sa aspekta rodne ravnopravnosti , a ne samo Cilj 5, kao i da će se Odbor u narednom periodu baviti ovim temama.

Sjednici su pored člana/ica Odbora prisustvovali/e: direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ešef Husić, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović, izvršna direktorica Crnogorskog ženskog lobija Aida Petrović, izvršna direktorica „SOS telefona za žene i djecu žrtvu nasilja Podgorica“ Biljana Zeković, menadžerka Programa za rodnu ravnopravnost u Kancelariji UNDP-a Kaća Đuričković i saradnica u Odjeljenju za poslove rodne ravnopravnosti Aida Ibrahimović.