srijeda, 27 jun 2018 14:15

Održana 19. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj 19. sjednici, razmotrio Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020 za 2018. godinu, sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020. za 2017.godinu.  

Članu/icama Odbora Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020 za 2018. godinu, sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020. za 2017.godinu, predstavio je generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Leon Gjokaj.

U okviru tekućih pitanja, razgovarano je o aktivnostima između sjednica.

Sjednici su prisustvovali/e: načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović, savjetnik u Direktoratu za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Sokolj Beganaj, izvršna kooridnatorka NVO Centar za romske inicijative, Nikšić Fana Delija i predsjednica Ženske RAE mreže „PRVA“ Behija Ramović.