utorak, 19 jun 2018 12:00

Drobnjak održala sastanak sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske i direktoricom Agencije za ravnopravnost spolova BiH

Tokom razgovora iskazana spremnost za nastavkom uspješne saradnje 

U okviru trodnevnog sastanka Regionalnog koordinacionog odbora mehanizama za rodnu ravnopravnost – Balkanska regija, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak održala je sastanak sa Višnjom Ljubičić pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske i Samrom Filipović - Hadžiabdić direktoricom Agencije za ravnopravnost spolova BiH . 

Tokom sastanka razgovarano je o regionalnoj saradnji na polju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na status institucionalnih mehanizama i lokalizaciji akcionih planova za primjenu Rezolucije 1325 SBUN – Žene, mir, bezbjednost.

Konstatovano je da je dosadašnja saradnja bila uspješna i dogovoren njen nastavak.

Sastanku je prisustvovala Kika Svetlin -  Babić, savjetnica u  Agenciji za ravnopravnost spolova BiH.