srijeda, 06 jun 2018 14:22

Učešće predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost na radionici u Litvaniji

Evropski institut za rodnu ravnopravnost -  Kreiranje Onlajn programa za rodno osjetljive parlamente

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala je danas na radionici na temu kreiranja Onlajn programa za rodno osjetljive parlamente, koju je organizovao Evropski institut za rodnu ravnopravnost EIGE u Viljnusu - Litvanija.

Tokom radionice rađeno je na razvoju programa za samoocjenjivanje nacionalnih i regionalnih parlamenata koji će pomoći u prikupljanju podataka za mjerenje rodne osjetljivosti u njihovoj organizaciji i radu, a u oblastima: jednake mogućnosti muškarcima i ženama da budu izabrani u parlament; jednake mogućnosti za uticaj na donošenje odluka u parlamentu; postojanje odgovarajućeg prostora u dnevnom redu za teme iz ove oblasti i usvajanje rodno osjetljivih zakona.

Upotreba ovog onlajn programa za samoocjenjivanje parlamenata će doprinijeti strateškom prioritetu EIGE za pružanje podrške u integrisanju rodne perspektive u radu institutcija EU, zemalja članica kao i zemalja koje pristupaju EU.