četvrtak, 17 maj 2018 11:15

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala na sastanku o projektu „Istraživanje OEBS-a o dobrobiti i bezbjednosti žena“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, učestvovala je na sastanku o projektu „Istraživanje OEBS-a o dobrobiti i bezbjednosti žena“, koji je održan u Podgorici.

Serani Siegal, menadžerka projekta predstavila je postignuti napredak, sprovedene aktivnosti kao i buduće korake u implementaciji projekta koji je u februaru 2017.godine predstavljen na WebEx sastanku lokalnim akterima koji u Crnoj Gori rade na sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak je predstavila aktivnosti Odbora za rodnu ravnopravnost na polju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i porodičnog nasilja.

Cilj projekta je sprovođenje istraživanja o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u sedam država članica OEBS-a, a istraživanje će obuhvatiti zemlje u Jugoistočnoj Evropi i Istočnoj Evropi, uključujući i Crnu Goru.

Krajnji cilj projekta je stvaranje baze podataka o različitim oblicima nasilja nad ženama, koja će se koristiti za unapređenje politika i planiranja nacionalnih aktera, kao što su sektor bezbjednosti, izvršne i zakonodavne institucije, socijalni servisi, kao i međunarodni akteri. Podaci se mogu koristiti za izvještavanje u sklopu različitih međunarodnih okvira Ujedinjenih Nacija i Savjeta Evrope.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.