utorak, 15 maj 2018 14:38

Održana 16. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Tema –  Porodice i inkluzivna društva

Odbor za rodnu ravnopravnost obilježio je Međunarodni dan porodice, održavanjem tematske sjednice „Porodice i inkluzivna društva“.

Sjednicu je otvorila predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, a prisutnima su se obratile direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje Crne Gore prof. dr Agima Ljaljević i načelnica Direkcije u Direktoratu za zdravstvenu zaštitu i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja Senka Klikovac.

Međunarodni dan porodice, 15. maj, obilježava se širom svijeta od 1993.godine, kada ga je proglasila Generalna Skupština Ujedinjenih nacija, sa ciljem da ohrabri zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnaživanjem porodice kao institucije. Na taj način istaknuta je važnost porodice kao osnovnog segmenta cjelokupne društvene zajednice.

Tema Međunarodnog dana porodice ove godine je „Porodice i inkluzivna društva“, sa fokusom na 16.cilj održivog razvoj, koji se odnosi na promovisanje miroljubivih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, obezbjeđenje pristupa pravdi za sve i izgradnju efikasnih, odgovornih institucija na svim nivoima.

Konstatovano je da je ukupan broj porodica u Crnoj Gori prema popisu iz 2011. godine iznosio je 167.177. Najviše ih je bilo u Podgorici i to 50.024, što čini 30% od ukupnog broja porodica u Crnoj Gori. U Nikšiću živi 19.278 porodica što je učešće od 11% ukupnog broja porodica, slijede Bijelo Polje i Bar sa po 7%. Vjenčanjem bračnih parova, formirane su 131.218 porodica, a  6.430 su u formi vanbračne zajednice. Jednoroditeljskih porodica je ukupno 29.529 i to 5.105 porodica u kojima je samo otac sa najmanje jednim djetetom, i 24.424 porodica gdje je jedini roditelj majka sa najmanje jednim djetetom. Prosječan broj članova u porodici je 3,3.

Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, u 2016. godini sklopljeno je 3.178 a razvedena su 703 braka, što je najviše u zadnjih deset godina.

Ukazano je na tendenciju pada stope nataliteta i fertiliteta, koji u vrijednosti od 1,7 ne obezbjeđuje ni prostu reprodukciju.

Podaci pokazuju da je, 2016. godine, na 100 djevojčica rođeno 103 dječaka. Radi poređenja, 1961. godine je rođeno  na 100 djevojčica 109 dječaka. U desetogodišnjem periodu najviše dječaka u odnosu na djevojčice je rođeno 2009.godine kada je ovaj odnos iznosio 113 dječaka na 100 djevojčica.

Stopa smrtnosti odojčadi, koja predstavlja veoma značajan pokazatelj zdravstvenog stanja stanovništva i razvoja zdravstvene zaštite, kao i indikator cjelokupnog socijalno-ekonomskog, obrazovnog, kulturnog i drugog razvoja društva se, u Crnoj Gori, smanjila sa 56,8‰ u 1965.godini na 3,4‰ u 2016.godini.

Odbor je zaključio da u kreiranju svih sektorskih politika tema porodice mora biti prioritet, kao i da je neophodno nastaviti sa organizovanjem sjednica na temu porodice, braka, uloge roditelja sa posebnim akcentom na  ulogu oca.

U raspravi su, pored člana/ica Odbora diskutovale i rukovoditeljka Odjeljenja za obrazovanje odraslih  u Centru za stručno obrazovanje Ljiljana Garić, članica Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama Irena Vuković, izvršna direktorica Crnogorskog ženskog lobija Aida Petrović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović i zamjenica direktorice Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica Katarina Bijelić.