ponedjeljak, 14 maj 2018 11:33

Održana Prva zajednička sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za rodnu ravnopravnost

Razmotren Izvještaj o realizaciji za 2017.godinu Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018)

Odbor za bezbjednost i odbranu i Odbor za rodnu ravnopravnost su na danas održanoj Prvoj zajedničkoj sjednici, razmotrili i podržali Izvještaj o realizaciji za 2017.godinu Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018), koji je usvojila Vlada Crne Gore, kojim su definisane mjere i aktivnosti na integrisanju pitanja rodne ravnopravnosti u procese reforme sistema odbrane i na svim nivoima na kojima se donose odluke, kreira i sprovodi politika.

Realizacija aktivnosti iz Akcionog plana u 2017. godini, ukazuje na značajnu posvećenost nosilaca aktivnosti i saradnika na primjeni utvrđenih ciljeva i aktivnosti koji se odnose na Rezoluciju SB 1325 i njoj pratećih rezolucija, kroz uspostavljanje evidencija po polu i rodno razvrstanu statistiku, kontinuirano sprovođenje edukacija radi podizanja nivoa svijesti o zabrani diskriminacije po osnovu pola, nasilju nad ženama i nasilju u porodici, trgovine ljudima, s posebnim osvrtom na prosjačenje, rane ugovorene brakove i radnu eksploataciju i važnost obrazovanja za romsku i egipćansku populaciju. Takođe, kroz realizaciju aktivnosti ukazano je i na značaj integrisanja rodne perspektive u programe obuka za zaposlene u pravosuđu, u sistemu odbrane i bezbjednosti, posebno kroz edukacije lica koja se upućuju u mirovne misije i operacije podrške miru u kojima učestvuje Crna Gora, kao i u okviru priprema lica za odlazak na mandat u diplomatsko-konzularnu mrežu.

Nosioci odgovornosti i saradnici iz Akcionog plana trebalo bi, i u 2018. godini, da nastave sa realizacijom utvrđenih ciljeva i aktivnosti i doprinesu razradi tri ključna područja za primjenu Rezolucije SB 1325 i njoj pratećih rezolucija: povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima, zaštita žena i djevojaka u konfliktnim zonama i integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije, kako bi se obezbijedila dobra osnova za pripremu i izradu nacrta drugog Akcionog plana za period 2018-2022.

Sjednici su prisustvovali – Mihailo Volkov, generalni direktor Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane i Radmila Đakonović, samostalna savjetnica i koordinatorka za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu odbrane.