srijeda, 25 april 2018 15:31

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost održala sastanak sa savjetnicom ministarke za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa savjetnicom ministarke za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sanjom Škuletić – Malagić.

Tokom sastanka razgovarano je o realizaciji mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu septembar 2016 - septembar 2018.godine, sa posebnim akcentom na organizovanje radionica na teme „Uvođenje rodnog aspekta u zakonodavstvo – Skupština Crne Gore“, „Rodna ravnopravnost i orodnjavanje“ i „Uvođenje rodno odgovornih procedura budžetiranja“.

Govorilo se o rezultatima regionalne saradnje na polju unaprjeđenja rodne ravnopravnosti i ukazano na značaj njenog nastavka.