srijeda, 25 april 2018 09:50

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizovao tematsku radionicu za poslanike/ce i zaposlene u Skupštini

Tema: “Rodna ravnopravnost i orodnjavanje“

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je dvodnevnu radionicu na temu „Rodna ravnopravnost i orodnjavanje“, u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, septembar 2016 – septembar 2018. koja predviđa da Skupština permanentno edukuje i jača sve svoje kapacitete za primjenu koncepta rodne ravnopravnosti u svakodnevnom radu.

Radionica je održana 23. i 24. aprila u hotelu „Podgorica“.

Na otvaranju su govorile: Sanja Pavićević, članica Odbora za rodnu ravnopravnost i Lia Magnaguagno, šefica programa za pitanja rodne ravnopravnosti Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Članica Odbora, Sanja Pavićević saopštila je da je neophodno orodnjavanje svih politika i naglasila da realizacija Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, septembar 2016 – septembar 2018, treba da utiče na podizanje svijesti o pitanjima rodne ravnopravnosti i značaja integracija politika rodne ravnopravnosti, kao i uspostavljanje mehanizama ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Skupštini Crne Gore.

Rad dvodnevne radionice, koju su vodile ekspertkinje Karolina Leaković i Slavica Striković, odvijao se u okviru panela: „Rodna ravnopravnost i ženska ljudska prava – osnovni koncepti“, „Orodnjavanje u institucijama i politici“, „Politička zastupljenost žena: Glasovi koji se ne čuju?“, „Politički rječnik i rod“, „Političarke u medijima“ i „Politički sistem i javne politike – rade li u interesu žena?“ .

U radu dvodnevne radionice učestvovali su poslanici/e: Sanja Pavićević, Jovanka Laličić, Ana Nikolić, Zvonko Vuković i Radule Novović, sekretari/ke skupštinskih odbora i savjetnici/e u sekretarijatima odbora.