utorak, 03 april 2018 15:07

Održana 14. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Konsultativno saslušanje na temu „Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica

Na današnjoj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održano je konsultativno saslušanje ministra prosvjete Damira Šehovića, ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i  generalne direktorice Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Marijane Laković - Drašković na temu „Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica.”

Konsultativno saslušanje organizovano je u susret Međunarodnom danu Roma.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović obratio se članovima/icama Odbora, predstavnicima Vlade Crne Gore, predstavnicima/ama romske i egipćanske zajednice i predstavnicima/ama međunarodnih i nevladinih organizacija. On je istakao obrazovanje kao jedan od najvažnijih preduslova ekonomske samostalnosti i istinske emancipacije pripadnika ove zajednice, i da pored značajnih pomaka u toj oblasti treba raditi na daljem povećanju njihovog obrazovnog nivoa. Problemi romske populacije su problemi crnogorskog društva i svijest o tome svakodnevno raste, poručio je predsjednik Brajović.

Predsjednik Skupštine se uoči sjednice Odbora sastao sa predstavnicima udruženja koja se bave unaprjeđenjem položaja pripadnika romske zajednice u društvu i istakao da crnogorski parlament predstavlja instituciju otvorenu za okupljanje i razgovor o potrebama svih članova društva. Predstavnici udruženja su tokom razgovora kao prioritetna pitanja naveli socijalno ekonomski status, nedovoljnu informisanost, rane i ugovorene brakove, nasilje u porodici i društvu, pri čemu su naveli ohrabrujući podatak o visokom procentu spremnosti pripadnika romske zajednice da rade na rješavanju svog statusa, kao i visok stepen povjerenja u institucije sistema.

Sjednici su pored člana/ica Odbora prisustvovali/e: predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Halil Duković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Snežana Mijušković, generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljane Pejović, načelnica Direkcije za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, inkluzivno obrazovanje i strateško programiranje i razvoj u Ministarstvu prosvjete Tamara Milić, predstavnici/e NVO: Centra za romske inicijative, Nikšić, Mladi Romi, Ženske RAE mreža "PRVA", Građanske Alijanse, Crnogorskog ženskog lobija, CARE International, Koračajte sa nama, Međunarodne fondacije „Ruka prijateljstva“ i pripadnice romske i egipćanske zajednice i predstavnice Delegacije EU u Crnoj Gori.

youtube

cloud