utorak, 30 januar 2018 13:05

Članica Odbora za rodnu ravnopravnost na Regionalnoj konferenciji u Beogradu

Članica Odbora za rodnu ravnopravnost Maja Bakrač učestvuje na Regionalnoj konferenciji o rodnoj ravnopravnosti i reformi državne uprave na Zapadnom Balkanu, koja se održava u Beogradu, 30. i 31. januara 2018. godine.

Konferenciju organizuje Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) u saradnji sa Koordinacionim tijelom Vlade Republike Srbije za rodnu ravnopravnost i Timom Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Konferencija je usmjerena na povezivanje reforme državne uprave i rodne ravnopravnosti. Tokom dvodnevnog rada biće predstavljeni rezultati regionalnog istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u državnoj upravi, sa posebnim fokusom na Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Jedna od sesija posvećena je iskustvima zemalja Zapadnog Balkana u rodno odgovornom budžetiranju.