petak, 10 novembar 2017 12:15

Održana Deveta sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na današnjoj sjednici predstavljena su Zaključna zapažanja i preporuke Komiteta UN za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Komiteta), povodom odbrane Drugog periodičnog izvještaja o sprovođenju  CEDAW Konvencije.

Nakon dostavljanja Izvještaja CEDAW Komitetu 2015.godine i odgovora na dodatna pitanja, Izvještaj je razmatran na 67. sjednici CEDAW Komiteta,  koji je održan u Ženevi 11. jula 2017. godine.

Članu/icama Odbora, Zaključna zapažanja i preporuke predstavila je načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.

U okviru tačke Tekuća pitanja razgovarano je o predstojećim aktivnostima i aktivnostima realizovanim između sjednica.