srijeda, 11 oktobar 2017 12:00

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost održala sastanak sa članicom tima koji sprovodi evaluaciju sistema za nadgledanje dječjih prava u Crnoj Gori

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa Jorun Arndt, istraživačicom iz konsultantske kuće Coram International UK-a, članicom tima koji sprovodi drugu fazu nezavisne evaluacije sistema za nadgledanje dječjih prava u Crnoj Gori.

Predsjednica Odbora upoznala je gospođu Jorun Arndt sa aktivnostima Odbora na sagledavanju rodnog aspekta dječjih prava, posebno naglasivši aktivnosti Odbora o pitanju ranih ugovorenih dječjih brakova u zajednici Roma i Egipćana.

Nezavisnu evaluaciju sistema dječijih prava u Crnoj Gori inicirao je UNICEF u cilju sagledavanja postojećeg stanja i definisanja preporuka koje će doprinjeti kreiranju podsticajnog okruženja u kome će kvalitet nadgledavanja dječjih prava biti unaprijeđen, dijete prepoznato kao subjekt prava i obezbjeđena efektivna realizacija i zaštita prava djeteta.