utorak, 10 oktobar 2017 13:36

Održan sastanak predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost sa predstavnicima/ama relevantnih institucija iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak sastala se danas sa predstavnicima/ama relevantnih institucija iz Republike Srbije, CARE International Balkans-a iz Bosne i Hercegovine, Romskog ženskog centra „Bibija“, Beograd  i Centra za romske inicijative, Nikšić

Tema: “Suzbijanje dječjih prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana”

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak sastala se danas sa predstavnicima/ama relevantnih institucija iz Republike Srbije, CARE International Balkans-a iz Bosne i Hercegovine, Romskog ženskog centra „Bibija“, Beograd  i Centra za romske inicijative, Nikšić.

Na sastanku su razmijenjena iskustva na sprječavanju dječjih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana.

Predsjednica Odbora Nada Drobnjak naglasila je da Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore,  nastoji da afirmiše politiku antidiskriminacije, kao i aktivnosti koje daju podsticaj unaprjeđenju ukupnog položaja romske i egipćanske zajednice, poštovanju ljudskih prava i sloboda i posebno sticanju uslova za bolji položaj i zaštitu djece i žena u romskoj i egipćanskoj populaciji. Takođe, naglasila je da i dalje treba ulagati napor u podizanje svijesti o zabrani prisilnih i dječjih brakova, jer ugovoreni brakovi predstavljaju nasilje,  iako se pokušavaju opravdati činjenicom da su dio romske tradicije, kao i da NVO Centar za romske inicijative i druge nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima već duže vrijeme ulažu napor da tu pojavu učine vidljivom i prekinu njeno višedecenijsko postojanje. Istakla je da je u Akcionom planu za primjenu Rezolucije 1325 SB UN „Žene, mir i bezbjednostu Crnoj Gori“ (2017-2018) takođe prepoznata aktivnost na suzbijanju dječjih prisilnih ugovorenih brakova.

Ona je podsjetila da je Odbor 2016. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma, u saradnji sa Centrom za romske inicijative, Nikšić i IPA Sekcijom Crne Gore, organizovao Regionalnu konferenciju o temi „Suzbijanje dječijih, prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana“. Konferenciji koja je održana u Skupštini Crne Gore, prisustvovali su: predstavnici IPA Sekcije-Crna Gora, Hrvatske, Kosova i Makedonije, predstavnici/ce nevladinog sektora iz Crne Gore, Srbije, BiH, Hrvatske, Kosova i Makedonije, kao i predstavnici/e ministarstava, pravosuđa, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Ambasade SAD u Podgorici i međunarodnih organizacija. Na kraju rada Konferencije usvojene su Preporuke za sve aktere – donosioce odluka, državne i lokalne institucije, organizacije civilnog društva, predstavnike međunarodne zajednice i donatora, jer je zajednički rad na suzbijanju ove pojave, te regionalna saradnja i razmjena iskustva od vitalnog značaja, zaključila je predsjednica Odbora Nada Drobnjak.

Članovi/ice Delegacije iz Republike Srbije prenijeli su svoja iskustva na suzbijanju dječjih ugovorenih brakova.

Studijska posjeta predstavnika/ca Romskog ženskog centra „Bibija“ i relevantnih institucija iz Republike Srbije i CARE International Balkans-a iz Bosne i Hercegovine dio je projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II-FAIR II“ koji se implementira na eritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, uz podršku Austrian Development Cooperation (ADC).

Sastanku su prisustvovali/e: Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Republike Srbije i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma, Gordana Stevanović, zamjenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Republike Srbije, Jovanka Atanacković, pomoćnica ministarke građevinarsta, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Aleksandra Milojković Novikova, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Grupa za unapređenje položaja Roma i pomoć migrantima Republike Srbije, Danijela Lakatoš, Ministarstvo rada i socijalne politike i boračka prava - Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti  Republike Srbije, Vesna Acković, Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Jadranka Milićević, CARE International, Balkans, Fana Delija, izvršna direktorica Centra za romske inicijative Nikšić i Slavica Vasić, NVO „Bibija“, Republika Srbija.