Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastaće se u petak, 14. septembra 2018. godine, sa Bobijem Sobrajanom (Bobby Soobrayan), savjetnikom za obrazovanje pri Kancelariji UNICEF-a za region Evrope i Jugoistočne Azije, sa sjedištem u Ženevi.

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mladima

Razmotren i jednoglasno podržan Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o sportu

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o sportu

Razmotren amandman na Predlog zakona o sportu

Tema: „Upotreba ICT u obrazovanju: dokle smo stigli i kuda idemo?”

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o sportu

Strana 10 od 13