Usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu i Plan rada Odbora za 2019. godinu

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o mladima

Razmotren amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o akademskom integritetu i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Strana 5 od 13