Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja kulture u Crnoj Gori

Razmotrena dva amandmana na Predlog zakona o mladima

Usvojeni zaključci sa Kontrolnog saslušanja ministarke nauke

Varšava, 27, 28. i 30. mart 2019. godine

Strana 5 od 13