Predsjednik Odbora Radule Novović i član odbora Andrija Popović boraviće u studijskoj posjeti Poslaničkom domu Parlamenta Republike Češke, od 11. do 14. juna 2019. godine.     

Usvojeni zaključci sa 37. sjednice Odbora posvećene temi: „Digitalna transformacija Crne Gore“

Šta politika i društvo mogu da urade za mlade u Crnoj Gori?

Tematska sjednica: „Digitalna transformacija Crne Gore“ 

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i član Odbora Ervin Ibrahimović posjetili su Medresu ,,Mehmed Fatihu Tuzima i sastali se sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem i njegovim saradnicima.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, učestvovao je u javnoj debati „Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“, na poziv Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koju Udruženje organizuje u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ (Participation with Decisions- PWDs).

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore posjetiće u srijedu, 17. aprila 2019. godine, Medresu „Mehmed Fatih“, u Tuzima. U okviru posjete biće održan sastanak sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem.

Strana 4 od 13