Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Razmotren Predlog zakona o izmjenama Zakona o spomen-obilježjima

Strana 3 od 3