utorak, 26 novembar 2019 11:05

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport na XIV forumu Ujedinjenih nacija za upravljanje internetom

Berlin, 27 - 29. novembar 2019. godine

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, poslanik Radule Novović učestvovaće na XIV forumu Ujedinjenih nacija za upravljanje internetom (Internet Governance Forum), na temu: „Jedan svijet - Jedna Mreža - Jedna vizija“, koji će se održati u Berlinu, u Saveznoj Republici Njemačkoj, od 25. do 29. novembra 2019. godine, kao i na Prvom parlamentarnom sastanku, koji će biti održan u okviru ovog foruma, 29. novembra.  Očekuje se da će, gotovo 6000 učesnika iz čitavog svijeta, prisustvovati pomenutom događaju, čiji će domaćin biti Vlada Savezne Republike Njemačke.  Cilj Foruma je razgovor o zajedničkim rješenjima za hitna pitanja digitalne tehnologije, posebno uključujući  važnost prekograničnog upravljanja podacima, internetsku sigurnost i integraciju grupa za koje postoji opasnost da budu marginalizovane u digitalnom svijetu (e-uključenost).