utorak, 12 novembar 2019 18:52

Održana 41. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“ 

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao je, danas, Konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“.

Sjednici su, pored članova Odbora i podnosioca inicijative doc. dr Draginje Vuksanović Stanković, prisustvovali: ministar prosvjete dr Damir Šehović, sa saradnicima: državnim sekretarom Ministarstva prosvjete Aleksandrom Mitrovićem, sekretarom Ministarstva prosvjete Omerom Mehmedovićem i PR menadžerkom Ministarstva prosvjete Milicom Lekić; ministar finansija Darko Radunović, sa saradnikom, Bojanom Paunovićem, generalnim direktorom Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija; predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore Zvonko Pavićević i predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore Vukašin Zogović.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, u uvodnom izlaganju, je podsjetio da je Odbor na 40. sjednici razmotrio i podržao inicijativu za konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“, poslanice doc. dr Draginje Vuksanović Stanković. Takođe, naveo je da je godinama unazad na sjednicama Odbora na kojima se raspravljalo o predlozima zakona o budžetu Crne Gore, za oblasti prosvjete, nauke, kulture i sporta, ukazivano na činjenicu da je neophodno raditi na povećanju zarada i poboljšanju socio-ekonomskog statusa prosvjetnih radnika. Kada je u pitanju tema Konsultativnog saslušanja, istakao je da obrazovanje u Crnoj Gori predstavlja oblast od posebnog društvenog interesa, jer obrazovani mladi ljudi čine temelj uspješnog društva, koje ne može napredovati bez razvijenog i modernog sistema obrazovanja, odnosno bez uzornih, sposobnih, kvalitetno školovanih i pažljivo odabranih prosvjetnih radnika, koji su okosnica tog sistema. Na kraju, zaključio je da je evidentno da Vlada Crne Gore već dugo radi na stvaranju uslova za poboljšanje statusa prosvjetnih radnika i podsjetio na nedavno završene pregovore između Sindikata prosvjete Crne Gore i Ministarstva prosvjete o predlogu za povećanje zarada za oko 14.000 zaposlenih u oblasti prosvjete.

Poslanica Draginja Vuksanović Stanković je ukazala na podatke da su prihodi u budžetu znatno uvećani u posljednje tri godine, kao i da je ekonomski rast Crne Gore najveći u regionu. U vezi sa navedenim, istakla je da se može zaključiti da država ima dovoljno novca za povećanje zarada prosvjetnim radnicima, čija mjesečna primanja, prema zvaničnim podacima, ne dostižu nivo prosječne zarade u Crnoj Gori. Takođe, mišljenja je da članovi Odbora, zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava i ostalim učesnicima ove sjednice treba zajednički da nađu način da se što prije poboljša položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori.

Ministar prosvjete dr Damir Šehović ukazao je na aktivnosti koje je Vlada Crne Gore preduzela sa ciljem poboljšanja položaja i socio-ekonomskog statusa prosvjetnih radnika u Crnoj Gori. Naime, jasna politika Vlade Crne Gore da oblast obrazovanja postavi kao prioritet iskazana je kroz tri cilja, koji se odnose na: unapređenje kvaliteta na svim obrazovnim nivoima, povećanje ulaganja u oblast obrazovanja, kao i poboljšanje materijalnog položaja prosvjetnih radnika. U vezi sa navedenim, podsjetio je na napore koje Vlada Crne Gore ulaže sa ciljem poboljšanja uslova rada i kvaliteta života prosvjetnih radnika, koji se odnose na: povećanje izdvajanja za stambene potrebe zaposlenih u prosvjeti, pokrivanje dijela putnih troškova zaposlenima koji putuju iz grada u grad kako bi dopunili normu časova, isplaćivanje jubilarnih nagrada prosvjetnim radnicima, povećanje ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i sl. Ministar Šehović je zaključio da je učinjen značajan iskorak, te da nema sumnje da će i u narednom periodu nastaviti da se radi na podizanju standarda prosvjetnih radnika, jer će jedino na taj način oni biti u mogućnosti da daju svoj maksimum u učionici.

Darko Radunović, ministar finansija u Vladi Crne Gore ukazao je na podatke iz finansijskih izvještaja, odnosno, fiskalnog uticaja na budžet, navodeći da u Crnoj Gori postoje četiri nivoa obrazovanja (predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednje i visoko obrazovanje) i naglasio da je broj zaposlenih, u okviru ta četiri nivoa, oko 14.000, što predstavlja trećinu od ukupnog broja zaposlenih u javnoj upravi. Posebno je izdvojio činjenicu da se, u periodu od 2016. pa do 2019. godine, bruto zarade zaposlenih, u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, konstantno uvećavaju, te da izdvojena suma za zarade prosvjetnih radnika, za navedeni period, iznosi 489.156,666 eura. Ministar Radunović je najavio uvećanje budžeta za resor prosvjete, koje se odnosi na povećanje zarada prosvjetnih radnika i ulaganja u infrastrukturu. Takođe, naveo je podatke da je tekući budžet Ministarstva prosvjete, u prethodnim godinama, iznosio: 2016. godine - 146 miliona, 2017. godine - 148 miliona, 2018. godine - 157 miliona i, konačno, 2019. godine -154,7 miliona eura.

Član Odbora Andrija Popović je postavio pitanje iznosa prosječne neto zarade u sektoru obrazovanja, zbog iznošenja različitih podataka u vezi sa ovim pitanjem. Takođe je ukazao na opasnost do koje može dovesti povećanje zarada, isključivo u određenim oblastima javnog sektora, kao što su prosvjeta i zdravstvo, ističući da sve oblasti u Crnoj Gori moraju biti podjednako važne. Ukazao je na potrebu preispitivanja koeficijenata, koji su predviđeni u Zakonu o zaradama  u javnom sektoru, posebno za određena zanimanja, kao i na neophodnost uklanjanja uočenih nepravilnosti.  Istakao je, kao najvažnije, da se ne smije ugroziti finansijska stabilnost države Crne Gore.

Član Odbora Budimir Aleksić je iskazao nezadovoljstvo zbog najavljenog procenta povećanja zarada prosvjetnim radnicima i istakao da smatra da je potrebno povećati zarade za 30%, imajući u vidu činjenicu da zvanične izjave ukuzuju da je crnogorska ekonomija najbrže rastuća ekonomija u regionu. Takođe je istakao da je odnos prema prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori, iznos njihovih plata i mogućnost dobijanja stanova, najbolji pokazatelj odnosa države prema obrazovanju, kao i da smatra da obrazovanje i znanje više nijesu društvena vrijednost u Crnoj Gori.

Poslanica Marina Jočić je postavila pitanje ministru Šehoviću u vezi sa aktuelnim slučajem profesorice podgoričke Gimnazije, odnosno, da li postoji mogućnost izmirenja duga kojim se imenovana tereti, usljed čega joj je ugrožena egzistencija. Takođe je postavila pitanje o povećanju broja zaposlenih u Ministarstvu prosvjete, kao i institucijama u okviru pomenutog resora. U nastavku je komentarisala postojeću obrazovnu infrastrukturu i kao negativan primjer navela da u Podgorici, još uvijek, postoji samo jedna gimnazija, koja je izgrađena početkom 20. vijeka. Navela je da je, kako putem društvenih mreža, tako i lično, upoznata sa informacijom da prosvjetni radnici u Crnoj Gori, nijesu zadovoljni postignutim dogovorom Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete.

Poslanik Ervin Ibrahimović je istakao da je društveni i socijalno-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori urušen i da treba uložiti sve potencijale kako bi se unaprijedio njihov položaj. Pohvalio je rad Ministarstva prosvjete, posebno ističući značaj uvođenja nagrada za najbolje učenike i nastavnike i mogućnost besplatnog studiranja. Takođe je u svom izlaganju ukazao na  značaj rješavanja stambenog pitanja za određeni broj prosvjetnih radnika. U nastavku je postavio pitanje o digitalizaciji obrazovnog procesa. Zaključio je da je posao prosvjetnih radnika veoma zahtjevan, te da, stoga, prosvjetni radnik mora biti stimulisan, kako bi dao svoj maksimum u radu. Istakao je  da se prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori mora vratiti elitni status, koji oni zaslužuju.

Bogdan Fatić je pozdravio postignuti dogovor između Ministarstva prosvjete i Sindikata prosvjete o povećanju zarada zaposlenima u prosvjeti. Istakao je da je kvalitetan i efikasan vaspitno obrazovni sistem od krucijalnog značaja za dalji brži ekonomski,  društveni i sveukupni  razvoj Crne Gore. U svom izlaganju se osvrnuo na ulaganja u prosvjetni resor i istakao da se na ulaganje u obrazovanje u Crnoj Gori ne smije gledati kao na trošak već kao na investiciju. Postavio je ministru prosvjete pitanje u vezi sa osavremenjavanjem postojećih predškolskih ustanova i otvaranjem novih vrtića u pojedinim crnogorskim gradovima.

Poslanica Branka Tanasijević je istakla da prosvjetni radnici obavljaju jedan od najznačajnijih, najodgovornijih i najtežih poslova. Istakla je značaj njihovog uticaja na socijalizaciju učenika, koje ne samo što obrazuju, već i vaspitavaju. Navela je da je ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost Crne Gore. Takođe je istakla da prosvjetni radnik mora biti zadovoljan svojim statusom, kako bi mogao dati puni doprinos u radu. Naglasila je da smatra da postignuti dogovor Ministarstva prosvjete i Sindikata prosvjete o povećanju zarada prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori, predstavlja korak naprijed u odnosu na postojeće stanje. Pohvalila je postignute rezultate Ministarstva prosvjete, u prethodnom periodu, na izgradnji i osavremenjavanju obrazovne infrastrukture. Postavila je pitanje ministru Šehoviću o mogućnostima profesionalnog napredovanja, ističući da je to pitanje kojim je zaokupljen veliki broj prosvjetnih radnika u Crnoj Gori.

Zvonko Pavićević, predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, izjavio je da smatra da nije mnogo urađeno za oblast prosvjete, kao i na poboljšanju položaja i socio-ekonomskog statusa prosvjetnih radnika, u posljednjih 30 godina. Takođe, naveo je aktivnosti Sindikata prosvjete, koje su preduzete sa ciljem poboljšanja statusa prosvjetnih radnika, ističući da prosvjetni radnik mora biti zadovoljan i motivisan da bi mogao, u punom kapacitetu, obavljati svoj posao. Naglasio je da je pristojna zarada jedan od glavnih faktora, koji utiču na motivisanost i entuzijazam kod prosvjetnih radnika, imajući u vidu pritisak i poteškoće, sa kojima se suočavaju u radu. U svom izlaganju, naglasio je da je, u okviru pomenute profesije, prisutno nezadovoljstvo zbog koeficijenata prosvjetnih radnika u skladu sa važećim Zakonom o zaradama u javnom sektoru, dok smatra da je Kolektivni ugovor za oblast prosvjete, veoma kvalitetan. Istakao je da su 2016. godine, posljednji put povećane zarade zaposlenima u oblasti prosvjete, pa stoga, smatra da postignuti kompromis sa Ministarstvom prosvjete predstavlja prvi korak ka onome što prosvjetni radnici, istinski, zaslužuju, u daljoj borbi za unapređenje položaja i statusa prosvjetnih radnika u Crnoj Gori.

Vukašin Zogović, predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore upoznao je prisutne sa položajem i socio-ekonomskim statusom zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, kao i sa određenim problemima, sa kojima se zaposleni na Univerzitetu suočavaju, kao što je rješavanje stambenih potreba. Takođe, istakao je da za Sindikat Univerziteta Crne Gore nije prihvatljivo povećanje zarada u iznosu od oko 10%, već da smatra da bi povećanje od 30% bilo zadovoljavajuće, kako bi zarade zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dostigle nivo od prije četiri godine. Posebno je naglasio da je veoma važno da u Crnoj Gori postoje školovani kadrovi, koji predstavljaju krucijalni resurs za uspješan razvoj naše države i izjavio da u narednom periodu očekuje početak pregovora sa Vladom Crne Gore.

Ministar prosvjete dr Damir Šehović i ministar finansija Darko Radunović, odgovorili su na postavljena pitanja. Najavljeno je da bi Vlada, već na narednoj sjednici, trebalo da prihvati sporazum Ministarstva prosvjete i Sindikata prosvjete, uz napomenu da je to maksimum koji se mogao postići u ovom trenutku. Takođe, najavljen je početak pregovora o povećanju zarada zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore.

Predsjednik Odbora Radule Novović je, na kraju, sumirajući stavove iznijete na konsultativnom saslušanju, zaključio da je veoma važno ukazivati na značaj profesije prosvjetnog radnika za društvo i postaviti, kao prioritet, rješavanje ključnih pitanja, koja su od presudnog značaja za životni standard prosvjetnih radnika i poboljšanje njihovog statusa u društvu.