srijeda, 16 oktobar 2019 15:15

Održana 40. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotreni Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i Inicijativa za konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“ 

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je na, danas održanoj, 40. sjednici razmotrio i podržao Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

U ime predlagača, Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, obrazložio je mr Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Minstarstvu kulture.

Takođe, Odbor je razmotrio i podržao Inicijativu za konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“, koju je podnijela poslanica doc. dr Draginja Vuksanović Stanković. Članovi Odbora su jednoglasno podržali pomenutu inicijativu i odlučili da se, u narednom periodu, održi konsultativno saslušanje ministara prosvjete i finansija.

U okviru treće tačke dnevnog reda posvećene tekućim pitanjima, članovi Odbora su se upoznali sa inicijativom studenata Univerziteta Crne Gore „ZADRŽIMO SISTEM STUDIRANJA 3+1“. Odbor će se o pomenutom pitanju izjasniti na nekoj od narednih sjednica, uz poruku studentima da će Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i uvijek, dati puni doprinos u rješavanju ovog pitanja, uz konsultacije i u saradnji sa resornim institucijama.