utorak, 11 jun 2019 09:30

Delegacija Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetiće Parlament Češke

Predsjednik Odbora Radule Novović i član odbora Andrija Popović boraviće u studijskoj posjeti Poslaničkom domu Parlamenta Republike Češke, od 11. do 14. juna 2019. godine.     

Studijska posjeta se organizuje u cilju razmjene iskustava u radu poslanika, članova Odbora, kao i upoznavanja sa metodologijom rada i unapređenja stručnog znanja zaposlenih u službi Sekretarijata Odbora.

Radna posjeta Parlamentu Republike Češke obuhvatiće sastanak sa članovima Odbora za nauku, obrazovanje, kulturu, mlade i sporta Poslaničkog doma, kao i sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, omladine i sporta Republike Češke.

Delegacija Odbora će, pored navedenog, posjetiti i Karlov univerzitet i tom prilikom se sastati sa rektorom i menadžmentom univerziteta.

Takođe, biće upriličeni susreti i sa predstavnicima Privredne komore Češke.