ponedjeljak, 15 april 2019 15:16

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport učestvovaće u javnoj debati „Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“

Podgorica, 16. april 2019. godine

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, na poziv Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, učestvovaće u javnoj debati „Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“, koju Udruženje organizuje u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ (Participation with Decisions- PWDs).

Navedeni projekat se organizuje uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, posredstvom Ambasade SR Njemačke u Podgorici, sa ciljem da se podigne nivo poštovanja dostojanstva, različitosti i prava osoba s invaliditetom u crnogorskom društvu.

Na pomenutom skupu planirano je da govore - ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, dr Robert Veber (Robert Weber), predstavnici/ce Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Nakon uvodnih izlaganja, uslijediće poseban panel na kome će govoriti predstavnici/ce Zavoda za školstvo, Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, prof. mr Janko Ljumović i Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom. Poslije panela će slijediti diskusija.

Jaavna debata će se održati u utorak, 16. aprila 2019. godine, u hotelu Ramada, sa početkom u 10:00 sati.