srijeda, 13 februar 2019 15:38

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetio Fondaciju za promovisanje nauke

PRONA – Podgorica, 13. februar 2019. godine

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i članovi Odbora Branka Tanasijević, Aleksandra Vuković i Ervin Ibrahimović posjetili su, danas, Fondaciju za promovisanje nauke, u Podgorici, i sastali se sa predsjednikom Fondacije prof. dr Jovanom Mirkovićem i njegovim saradnicima.

Predsjednik Fondacije za promovisanje nauke prof. dr Jovan Mirković istakao je da se Fondacija kao nevladina organizacija zalaže za društvo znanja sa ciljem popularizacije nauke, unapređenja naučno-istraživačkog rada, podsticanja tehnološkog razvoja, vršenja međunarodne razmjene istraživača i studenata, afirmisanja mladih naučnih talenata, unapređivanja informisanja u nauci putem odgovarajućih medijskih formi, aktuelizovanja primjene naučnih rezultata u praksi, organizovanja stručnih i popularnih skupova, osnivanja naučnih centara u saradnji sa vodećim akademskim institucijama u svijetu, učestvovanja u međunarodnim naučnim inicijativama, podržavanja saradnje sa crnogorskim naučnicima u dijaspori, promovisanja naučnih projekata od strateškog značaja, podržavanja ekoloških, biotehnoloških i medicinskih razvojnih projekata i vršenja drugih aktivnosti koji su od interesa za društveni razvoj i promovisanje nauke u Crnoj Gori.

Predsjednik PRONA-e je upoznao predstavnike Odbora sa aktivnostima i programima, koji su realizovani u posljednjih petnaest godina, posebno ističući da je realizovano 29 ljetnjih i zimskih škola nauke, na kojima je učestvovalo preko 700 talenata i 350 predavača, iz zemlje I svijeta, iz prestižnih naučnih centara, kao što su Harvard, Lomonosov, Kembridž, Tokio, Karlsrue, Stenford, Vajsman, Berkli, Oksford, itd. Podsjetio je da se ovi istraživački kampovi organizuju uz podršku Ministarstva prosvjete i Skupštine Crne Gore, kao i da je Ljetnju školu nauke na Ivanovim Koritima, u avgustu 2017. godine, otvorio predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović. U ovim kampovima najbolji srednjoškolci se ohrabruju da karijere posvete izučavanju fundamentalnih nauka. Takođe, osim pomenutih kampova, na sastanku je istaknut još jedan projekat koji se ostvaruje putem saradnje sa Skupštinom Crne Gore, a to je Omladinski naučni forum – OMNAF, koji je održan od 8. do 10. novembra 2018. godine na Mašinskom fakultetu i Sportsko-kulturnom  centru Univerziteta Crne Gore. Ovaj projekat omogućava da se mladi uključe u debatu o nauci i rješenjima koja nauka može dati za najveće izazove sa kojima se danas suočava i sa kojima će se evropsko društvo suočavati u bliskoj budućnosti. Omladinski naučni forum je jedinstvena prilika za mlade Evrope da se angažuju u debati o nauci i tehnološkom razvoju, uz stručnu pomoć naučnika i stručnjaka, kao i za donosioce javnih politika kako bi stekli uvid u poglede mladih o temama od značaja za budućnost evropske nauke i društva, uopšte, uz poruku da ono što radimo sada je naša budućnost.

Takođe, predsjednik PRONA-e je, u toku sastanka, podsjetio da je ova fondacija realizovala 7 festivala nauke u Podgorici, a 42 širom zemlje, zatim se osvrnuo i na realizovane naučne štandove koje je posjetilo preko 50 000 djece, kao i razna predavanja i tribine, u posljednjih petnaest godina. Takođe, kao jedan od ključnih problema, naveo je da je Crna Gora, po PISA istraživanjima, pokazuje loše rezultate, te da smatra da bi se trebalo posvetiti rješavanju ovog problema, tj. pronalaženju načina mogućeg unapređenja sistema obrazovanja, odnosno unapređenja neformalnog obrazovanja u oblasti prirodnih nauka.

Sagovornici su se saglasili, da je Crnoj Gori potrebna kreativnost i inovativnost, kao centralni proizvodni resurs, kao i nove tehnologije, nove ideje i znanja. Istakli su značaj participacije mladih u političkom životu, a da se tiče njihove budućnosti. Na sastanku je, takođe, najavljena saradnja u narednom periodu, kao i da će Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dati doprinos u afirmaciji budućih aktivnosti Fondacije.