utorak, 12 februar 2019 14:05

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetiće Fondaciju za promovisanje nauke

Podgorica, 13. februar 2018. godina

Predsjednik i članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, posjetiće Fondaciju za promovisanje nauke – PRONA, u Podgorici.

U okviru posjete biće održan sastanak sa predsjednikom Fondacije prof. dr Jovanom Mirkovićem.

Fondacija PRONA je osnovana 2004. godine, kao nevladina organizacija, sa ciljem popularizacije nauke, unapređenja naučno-istraživačkog rada, podsticanja tehnološkog razvoja, vršenja međunarodne razmjene istraživača i studenata, afirmisanja mladih naučnih talenata, unapređivanja informisanja u nauci putem odgovarajućih medijskih formi, aktuelizovanja primjene naučnih rezultata u praksi, organizovanja stručnih i popularnih skupova, osnivanja naučnih centara u saradnji sa vodećim akademskim institucijama u svijetu, učestvovanja u međunarodnim naučnim inicijativama, podržavanja saradnje sa crnogorskim naučnicima u dijaspori, promovisanja naučnih projekata od strateškog značaja, podržavanja ekoloških, biotehnoloških i medicinskih razvojnih projekata i vršenja drugih aktivnosti koji su od interesa za društveni razvoj i promovisanje nauke u Crnoj Gori.