petak, 12 oktobar 2018 16:56

Realizovana posjeta predstavnika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i članovi Odbora: Branka Tanasijević, Aleksandra Vuković i Ervin Ibrahimović posjetili su Narodni muzej Crne Gore na Cetinju.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja kulture u Crnoj Gori, kao i sagledavanja stanja u crnogorskim institucijama kulture.

Predstavnici Odbora su sa direktoricom Narodnog muzeja Crne Gore Anastazijom Miranović razgovarali o stanju u pojedinim oblastima i djelatnostima kulture Crne Gore, kao i o mjerama unapređenja razvoja kulture. Posebno interesovanje predstavnika Odbora bilo je, još uvijek aktuelno pitanje, manjka od preko 2.900 muzejskih predmeta u posjedu Narodnog muzeja Crne Gore, koje je konstatovala Uprava za kulturna dobra. Takođe, pokrenuto je pitanje jačanja saradnje muzeja iz gradova na sjeveru Crne Gore sa Narodnim muzejom, kao matičnim, u smislu organizovanja izložbi i drugih kulturnih događaja.

Direktorica Narodnog muzeja Crne Gore Anastazija Miranović je upoznala predstavnike Odbora da su pokrenuti postupci revizije fondova svih muzejskih jedinica, te da je u završnoj fazi revizija muzejskog materijala i muzejske dokumentacije, shodno nalazima Ministarstva kulture i u saradnji sa Državnom komisijom za nadzor nad postupkom revizije. U vezi sa tim, biće utvrđeno stanje i tačan broj ukupnog muzejskog materijala. Takođe, navela je da se suočavaju sa problemom nepostojanja optimalnih uslova za obavljanje osnovne djelatnosti, naročito kada su u pitanju kadrovski kapaciteti, prostor i oprema za čuvanje, zaštitu i konzervaciju muzejskog materijala, kao i da smatra da se za poboljšanje situacije, prvo treba krenuti od infrastrukture, što će se u narednom periodu pokušati unaprijediti kroz realizaciju projekata. Kada je u pitanju organizovanje kulturnih dešavanja u manjim gradovima, pohvalno se izrazila da su u Muzeju uvijek spremni za saradnju i realizaciju zajedničkih projekata, pri tom ističući izložbu „Izrada Bihorskog ćilima“, koji predstavlja zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Na kraju, osvrnula se na aktuelnu izložbu pod nazivom „Vakcinacija je pola zdravlja – imunizacija nekad i sad“, kojom Narodni muzej Crne Gore želi doprinijeti otvorenom dijalogu, predstavljajući materijal iz svog fonda koji se bavi pitanjem narodnog zdravlja i imunizacije stanovništva u crnogorskom društvu, a koji do sada nije javno prezentovan.

Predstavnici Odbora, u okviru posjete Narodnom muzeju Crne Gore, posjetili su izložbu „Eros, krv i svetost“, Dimitrija Popovića i Anastazije Miranović, u Biljardi.