srijeda, 14 februar 2018 11:58

Održana 12. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren Predlog zakona o dopuni Zakona o mladima

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao je 14. februara 2018. godine, 12. sjednicu, na kojoj je razmotren Predlog zakona o dopuni Zakona o mladima, koji su podnijeli poslanici: Bogdan Fatić, Luiđ Škrelja, prof. dr Petar Ivanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Mićo Orlandić, Ervin Ibrahimović, Nikola Rakočević, Aleksandra Vuković, Mihailo Anđušić,  Miloš Nikolić, Danijel Živković i Marta Šćepanović.

Uvodne napomene, obrazloženje i razloge da se ovaj zakon donese izložila je, u svojstvu ovlašćene predstavnice predlagača akta poslanica mr Aleksandra Vuković.

Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o dopuni Zakona o mladima.

U okviru tačke Tekuća pitanja, povodom predstavke NVO Snažna mama, NVO Otvoreni centar „Bona fide“ i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, Odbor je odlučio da održi konsultativno saslušanje na zajedničkoj sjednici sa Odborom za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odborom za rodnu ravnopravnost.