petak, 19 januar 2018 17:00

Održana 11. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao je, danas, 19. januara 2018. godine, 11. sjednicu, na kojoj su razmotreni amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, koje je podnijela poslanica Marija Ćatović.

Poslanica Marija Ćatović, u svojstvu podnosioca amandmana, obrazložila je suštinu predloženih izmjena. 

Predstavnik predlagača zakona mr Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture, saglasio se amandmanima poslanice Marije Ćatović.

Odbor je zauzeo pozitivan stav o podnesenim amandmanima poslanice Ćatović, jednoglasno kada je u pitanju amandman I, a većinom glasova, kada je u pitanju amandman II i konstatovao da, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, isti, postaju sastavni dio teksta Predloga zakona.