Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Uloga Ministarstva nauke u promociji naučno-istraživačkih projekata od nacionalnog značaja

Usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu i Plan rada Odbora za 2020. godinu

Događaj organizovan u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“

Projekat sprovodi Odjeljenje Savjeta Evrope za obrazovanje u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici

Radule Novović: "Neka nam budućnost naše djece bude orjentir u svemu što radimo"

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Strana 1 od 13