Odbor podržao dva predloga zakona 

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Razmotren Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Strana 2 od 15