Konsultativno saslušanje kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“

Razmotren Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2019. godinu

Razmotrene tri tačke dnevnog reda 

Na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 51/06, 66/06, i „Sl. list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 032/14, 42/15, 52/17, 17/18 i 47/19), a u vezi člana 16 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list CG“ br. br. 11/15, 028/15 i 42/18) Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu raspisuje

 

pdfJavni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

 

Strana 2 od 16