Održano konsultativno saslušanje kandidata za izbor Vrhovnog državnog tužioca

Odbor podržao dva predloga zakona

Razmotren Posebni izvještaj o radu Državnog tužilaštva za period januar - novembar 2019. godine

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Odbor podržao dva predloga zakona 

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Strana 3 od 16