Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Razmotren Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Odbor utvrdio Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.
Strana 3 od 15