Na danas održanoj Sedmoj sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je, povodom Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2016. godinu, jednoglasno odlučio da Skupštini uputi predlog zaključaka (8).

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Razmotren Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2016. godinu

Član Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Miloš Nikolić, sastao se danas sa Davidom Šešćilom (Dawid Sześciło), ekspertom SIGMA-e (Podrška unapređenju sistema državne uprave u zemljama Istočne i Centralne Evrope), koja sprovodi ocjenu funkcionisanja javne uprave u Crnoj Gori.

Poslanik Miloš Nikolić - član Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, sastaće se, 11. aprila 2017. godine, sa delegacijom SIGMA (Podrška unapređenju sistema državne uprave u zemljama Istočne i Centralne Evrope), koja sprovodi ocjenu funkcionisanja javne uprave u Crnoj Gori.

Usvojen Godišnji izvještaj i Plan rada Odbora

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Strana 16 od 16