četvrtak, 20 april 2017 15:57

Održana Peta sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotren Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2016. godinu

Na danas održanoj Petoj sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2016. godinu, koji je dostavio Sudski savjet. Povodom navedenog izvještaja, Odbor će dostaviti Skupštini na usvajanje Izvještaj Odbora sa predlogom zaključaka.