ponedjeljak, 28 decembar 2020 10:24

Održana Treća sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotren Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore


Na danas održanoj sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio i jednoglasno podržao Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, koji su podnijeli poslanici: Jovan Jole Vučurović, Branka Bošnjak, Dragan Vukić, Momo Koprivica i Miloš Konatar.

U okviru sjednice razmotreni su i amandmani (9) na ovaj predlog odluke koji su podnijeli predstavnici predlagača, pa isti postaju sastavni dio teksta predloga odluke.

YouTube