petak, 25 decembar 2020 15:04

Održana Druga sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor podržao Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Na danas održanoj Drugoj sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici: Radoš Zečević, Danilo Šaranović, Dragan Ivanović, Branka Bošnjak, Miloš Konatar, Predrag Sekulić, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović i Raško Konjević.

Nakon uvodnog obrazloženja koje je dao predstavnik predlagača i rasprave koja je vođena, Odbor je jednoglasno podržao Predlog odluke i predlaže Skupštini da isti usvoji.