četvrtak, 24 decembar 2020 14:55

Održana Prva sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Saslušana kandidatkinja Danijela Marković 

Na danas održanoj Prvoj sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu realizovao je konsultativno saslušanje kandidatkinje sa liste kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor vrhovnog državnog tužioca.

Tokom konstruktivne rasprave, kandidatkinja Danijela Marković, ukratko je prezentovala svoje biografske podatke, kao i motive za prijavu na javni poziv. Članovi Odbora su imali priliku da postavljaju pitanja kandidatkinji i komentarišu odgovore.

Nakon obavljenog saslušanja, Odbor će uputiti izvještaj Skupštini Crne Gore na dalje razmatranje i odlučivanje.

U okviru druge tačke dnevnog reda, za zamjenika predsjednika Odbora izabran je poslanik Miloš Nikolić.

YouTube