petak, 27 decembar 2019 21:05

Održana 98. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno pet amandmana

 Na danas održanoj 98. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je pet amandmana.

Amandman (1) poslanika Andrije Popovića na Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola nije dobio potrebnu većinu. Na ovaj predlog zakona Odbor je podnio dva amandmana.
Amandman (1) poslanika Gencija Nimanbegua na Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika nije dobio potrebnu većinu.

Na Predlog zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o javnom redu i miru, Odbor je odlučio da podnese Amandman Odbora (1).