petak, 20 decembar 2019 10:24

Održana 95. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor podržao dva predloga zakona 

Na danas održanoj 95. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i većinom glasova podržao Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koje je podnijela Vlada Crne Gore.           

Doprinos kvalitetnoj raspravi povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru dali su i predstavnici NVO Akcija za ljudska prava i NVO Građanska alijansa: Stefan Šljukić i Zoran Vujičić.