petak, 22 novembar 2019 14:04

Završena 89. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno 16 amandmana

Na danas održanom nastavku 89. sjednice, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je amandmane (16) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Poslanik Raško Konjević odustao je od amandmana (3), br. 14-1/19-1/3, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Takođe, poslanici: Nikola Rakočević, Mihailo Anđušić, Boris Mugoša, Marta Šćepanović i Jovanka Laličić odustali su od amandmana (2), br. 14-1/19-1/6, kao i poslanici Nikola Rakočević i Marta Šćepanović od amandmana (3), br. 14-1/19-1/7.

Na Predlog zakona Odbor je odlučio da podnese 8 amandmana Odbora. Sa podnesenim amandmanima su se saglasili predstavnici predlagača, koji su dali svoj doprinos prilikom usaglašavanja amandmana Odbora.