petak, 28 decembar 2018 14:22

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održao 60. sjednicu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je na 60. sjednici podnio amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnijela grupa poslanika. Sa amandmanom se saglasila predstavnica predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona.