petak, 21 decembar 2018 15:40

Lista prijavljenih kandidata za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

Shodno članu 16 stav 5 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list CG“ br. br. 011/15, 028/15 i 042/18), a u vezi sa upućenim Javnim pozivom za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, broj: 00-63-3/18-108 od 30. novembar 2018. godine, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore objavljuje: