utorak, 18 decembar 2018 18:00

Održana 56. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Na danas održanoj 56. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je, uz prisustvo predstavnika predlagača zakona i predstavnika potrošačkih jedinica iz nadležnosti Odbora, razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na: Ustavni sud Crne Gore, sudstvo, tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo javne uprave.

Nakon iznijetih sugestija i primjedbi od strane budžetskih jedinica, povodom opredijeljenih budžetskih sredstava, na sjednici je dogovoreno da Odbor, u skladu sa članom 137 stav 4 Poslovnika Skupstine Crne Gore, dostavi Mišljenje matičnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.