ponedjeljak, 10 decembar 2018 13:24

Delegacija Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu u posjeti Državnom zboru Republike Slovenije

Ljubljana, 11 – 13. decembar

Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, poslanica Marija Ćatović i poslanik Radule Novović,  kao i služba Odbora boraviće u studijskoj posjeti Državnom zboru.

U okviru posjete, planirani su sastanci sa potpredsjednikom Državnog zbora, delegacijom Odbora za pravosuđe i Odbora za unutrašnje poslove, javnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i sa delegacijom Grupe prijateljstva sa Crnom Gorom.

Delegacija će se, takođe, sastati i sa predstavnicima Mininistarstva pravosuđa, kao i sa predstavnicima Državnotužilačkog i Sudskog savjeta  Republike Slovenije.

Trodnevna posjeta je organizovana u cilju razmjene iskustava i osnaživanja saradnje između radnih tijela predstavničkog doma Republike Slovenije i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, koji imaju zajedničke nadležnosti.