četvrtak, 29 novembar 2018 23:24

Održana 55. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno 6 amandmana

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, na večeras održanoj 55. sjednici, razmotrio je amandmane (6) na Predlog rezolucije povodom 100-godišnjice “Podgoričke skupštine”. 

Amandmani 1 i 2 poslanika Ranka Krivokapića i Amandman 1 poslanika Neđeljka Rudovića nisu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Odbor je većinom glasova podržao preformulisani Amandman 3 poslanika Ranka Krivokapića, sa kojim se saglasio predstavnik predlagača. 
Odbor je, takođe, na Predlog rezolucije podnio i dva Amandmana.